Zalın ölçüsü: 652.92 m2

Zalın tutumu: 400 nəfər

Zalın ölçüsü: 1572.65 m2

Zalın tutumu: 2000 nəfər