Keçmişlə gələcəyin kəsişdiyi, xatirəmizdə tariximizin şanlı səhifələrinin canlandığı, gələcəkdə gözəl perspektivlərin açıldığı və bütün sadalananların gözümüzü çəkə bilməyəcəyimiz bir təsvir yaratdığı yer var. Bu yer Premium klass konsert-banket kompleksi “Buta Palace” adlanır.  Buta Palace intensiv olaraq gözəlləşən paytaxtımızın müasir standartlara cavab verən qədim irs adasıdır.  Kompleks  "paytaxt üzüyü” - nün qaşıdır. Bura hiss və düşüncələrin kəsişdiyi, incə zövq və nəfis duyğuların kəsişdiyi bir məkandır. Eyni zamanda,  insanların sanki gözəgörünməz bir bağla bağlandıqları, təkrar-təkrar qayıtdıqları sehrli bir aləmdir.